Læreplanstemaer i dagplejen

Læreplanstemaer

Som privat er jeg ikke pålagt at skulle arbejde med de 6 læreplanstemaer i dagplejen, men efter at have arbejdet med dem i min pædagogtid, synes jeg de hjælper mig med at holde fokus på børnene, samt sikre at jeg kommer hele vejen rundt om hvert enkelt barn.

De 6 læreplanstemaer er:

  1. Barnets alsidige personlige udvikling
  2. Sociale kompetencer
  3. Sprog
  4. Krop og bevægelse
  5. Natur og naturfænomener
  6. Kultureller udtryksformer og værdier

 

Læreplanstemaer barnets personlige og alsidige udvikling1. Barnets alsidige personlige udvikling

Det er vigtigt at barnet selv tør og kan give udtryk for sine følelser, naturligvis i det omfang barnet er i stand til. Jeg er opmærksom på om barnet selv søger trøst og hjælp i dagligdagen hos mig eller hos de andre børn. Ligesom jeg ligeledes hjælper dem med at sætte ord på deres følelser. Det er vigtigt for mig, at barnet føler sig set, hørt og forstået.

I praksis betyder det, at jeg vil opmuntre børnene til at være så selvkørende som muligt. Øve sig i at tage tøj af of på, så godt som det nu kan og formår. Børnene skal ligeledes hjælpe med dagligdagens gøremål såsom at hjælpe med at dække bord, rydde op, vælge sange og lege mm.

Jeg vil også styrke børnenes legerelationer med hinanden, samt styrke dem i deres motorik samt kropsbevidsthed ved hjælp af gymnastik, sanglege og oplevelser i naturen.

 

2. Sociale kompetencer

Her arbejder jeg med børnenes evne til at få venner og kontakt med andre, evne til at lede og blive ledt, kommunikation, forståelse for andre samt samvær og sammenhold.

Jeg er opmærksom på at inddrage det enkelte barn i fællesskabet. Jeg vil støtte børnene i at sætte ord på deres handlinger og hjælpe dem med konfliktløsning.

Mit mål er at børnene skal være glade for deres dagligdag med de andre børn. De skal føle sig trygge ved og mig og hinanden, så de tør være en del af fællesskabet. De skal lære at hjælpe hinanden, passe på hinanden og trøste hinanden.

Samtidig skal de også lære at rumme afvisninger fra deres kammerater og lære, at det er i orde at trække sig samt lære at sige fra og give andre plads. På den måde lærer de af aflæse hinandens følelser som vrede, glæde osv.

 

3. Sprog

Sproget er meget vigtigt, da det bruges socialt, og er med til at skabe kontakt og tilknytning mellem børnene. Det er bl.a. gennem sproget at børnene kan giv udtryk for deres følelser og tanker, samt fortælle hvad de gerne vil.

Sproget bruges og øves naturligt hele dagen via leg, snak og små samtaler, og ved at synge, lege med rim og remser samt kigge i bøger.


4. Krop og bevægelse

I første omgang skal børnene lære at styre deres egen krop; sidde, kravle og gå. Børnene skal have lyst til at bevæge sig og bruge kroppen. De skal støttes og udfordres til at gøre en masse selv. Tage tøj af og på, kravle op og ned ad stole mm. De skal tilbydes legetøj og aktiviteter der udfordrer dem, så de kan lære nye færdigheder. Det er derfor vigtigt, at børnene har tøj og sko på der passer dem og som de kan bevæge sig i. Ligesom det også er lettere at øve sig i at tage tøj og på, hvis det ikke sidder for stramt og er med for mange knapper, seler og spænder.

Vi vil bevæge os til musik ved at danse, kravle og lave forhindringsbaner, samt bruge vores kroppe i haven og på gåture i naturen og på legepladser.

 

5. Natur og naturfænomener

Børnene skal introduceres for samspillet mellem mennesker og naturen. Der skal være plads og tid til at udforske små insekter, sten, pinde og blade, og børnene skal præsenteres for de forskellige årstider med regn, varme, blæst og sne. Ligeledes skal de opleve med alle deres sanser; føle, smage, se og lytte, og de skal have mulighed for at være ude i al slags vejr og alle årstider.

Vi skal så, plante, høste og smage på drivhuset grøntsager, højbedenes lækkerier og haves friske bær.

 

4. Kulturelle udtryksformer og værdier

Kulturelle udtryksformer er et udtryk for alt det vi oplevet. De kulturelle værdier handler om de holdninger og normer som børnene møder i deres dagligdag. Herunder hører også traditioner og madkultur.

Børnene skal kunne genkende og følge de daglige rutiner og regler i dagplejen, som at vi vasker hænder inden vi spiser, venter på hinanden, tager skoene af inden for osv.

Børnene vil også blive inddraget i borddækning, madlavning og almindelig bordskik.

I dagplejen vil vi også arbejde med de forskellige højtiders traditioner og vi vil beskæftige os med fastelavn, jul, påske og halloween.